จิตรกรรมฝาผนังวัดหนองแดง 11

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมด้านหน้าพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี มีพระมาลัยมากราบบูชา พร้อมเหล่าเทวบุตร เทวดาและนางฟ้า ที่มาเข้าเฝ้าพร้อมกัน บริเวณด้านหลังพระมาลัย นี้มีอักษรล้านนากำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “มหาเถนไหว้ธาด” แปลได้ว่า “พระมหาเถรหรือพระมาลัยมาไหว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี” ชุดอักษรที่อยู่บริเวณกำแพงอ่านได้ความว่า “กำแพงธาดจุลามณี” แปลได้ว่า “กำแพงของพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี” ส่วนบริเวณประตู อ่านได้ความว่า “[ป]ตูธาด” แปลได้ว่า “ประตูทางเข้าพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี” การเขียนการห่มครองจีวรของพระมาลัย เป็นรูปแบบของช่างชาวไทใหญ่ ที่มีลักษณะการเขียนให้จีวรอ่อนช้อยมีการพริ้วไหว และยังมีประคำที่พระเถระห้อยที่ต้นแขน ที่เราสามารถเห็นได้ว่าพระในพม่านิยมมีไว้ติดกาย  

ด้านหน้าที่ฐานพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ประดับด้วยช้างศิลา และต้นไม้เงินต้นไม้ทองที่ในพม่านิยมทำถวายเป็นพุทธบูชา ศาลาด้านขวาสุดมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบพม่า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองแดง อ.เชียงกลาง  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20220705_MR_วัดหนองแดง_11
SUBJECT AGE:
ปีพุทธศักราช  2330
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
300 x 390 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels

Loading