จิตรกรรมฝาผนังวัดหนองแดง 12

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมที่เห็นแต่ด้านหลังของ เหล่าเทวบุตร เทวดาและนางฟ้า ที่มาเข้าเฝ้าพร้อมกันกับพระมาลัย เทวบุตรทรงสวมชฏา ที่มีรูปแบบของเครื่องศิราภรณ์ทรงมงกุฎในรูปแบบของพม่า เรียกว่า “ตะระผู่”  ส่วนเหล่านางฟ้านั้นแต่งกายมีการนำผ้าแถบสีเรียบและที่มีลวดลายมาห่มเฉียงแบบสไบ หรือคล้องทิ้งชายไปด้านหลัง ที่ในล้านนาเรียกว่า “ห่มผ้าสะหว้ายแล่ง”หรือ “เบี่ยงบ้าย” ทำผมมวยแบบ “วิดว้อง” เป็นที่นิยมของหญิงชาวไทยวนและชาวไทลื้อในยุคนั้น มัดมวยด้วยสร้อยคำ หรือ สร้อยทอง เจาะหูใส่ “ลานหู” มีลักษณะเป็นแผ่นแบนๆคล้ายแผ่นใบลานที่ทำจากแผ่นเงินหรือทองคำ นำมาม้วนแล้วใส่เข้าไป และนางฟ้าบางองค์สวมสร้อทองคำอีกด้วย  

นอกจากนี้นางฟ้าองค์ที่ 2 จากซ้ายและองค์ขวาสุด ถือตุงช่อน้อย หรือตุงจ้อน้อย คือธงรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก วัสดุที่ทำผืนตุงทำด้วยกระดาษสีต่าง ๆ ติดอยู่บนแท่งไม้ขนาดเล็ก ตุงช่อน้อย หรือตุงจ้อน้อย ใช้ในงานพิธีกรรมทางศาสนาของชาวล้านนา และจะนำไปปักถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นบุญกุศลแก่ผู้ถวาย

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองแดง อ.เชียงกลาง  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20220705_MR_วัดหนองแดง_12
SUBJECT AGE:
ปีพุทธศักราช  2330
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
300 x 390 cm
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels