จิตรกรรมฝาผนังวัดร้องแง 01

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมหลังพระประธาน ของวัดฮ่องแง (ร้องแง)เป็นจิตรกรรมฝีมือสกุลช่างพื้นถิ่นชาวไทลื้อ สันนิษฐานว่าน่าจะวาดตอนพร้อมกับการสร้างพระประธาน คือในราวก่อนปีพ.ศ.2471 โดยเขียนเรื่องราวมีด้วยกันสองส่วน คือส่วนแรกบริเวณหลังพระประธานเป็นเรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ และในส่วนที่เหลือจะเขียนเรื่องเนมิราชชาดก คือตรงกลางภาพจิตรกรรมหลังพระประธาน เขียนภาพจิตรกรรมพระพุทธเจ้าไว้ 4 พระองค์ รวมพระประธานก็จะเป็นพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ จิตรกรรมส่วนที่เหลือจะเป็นเรื่องเนมิราชชาดก โดยเล่าเรื่องจากภาพจิตรกรรมจากด้านบน เล่าวนไปฝั่งขวาล่างและเล่ากลับลงมาฝั่งซ้ายและล่างซ้าย  เนมิราชชาดกนี้เป็นเรื่องราวในทศชาติในชาติที่ 4 ที่พระอินทร์ให้พระมาตุลีเทพบุตรนำราชรถมารับพระเจ้าเนมิราชขึ้นไปชมสวรรค์และนรก ภาพจิตรกรรมฝั่งขวาล่าง จึงเล่าเรื่องด้านบนเรื่องชั้นของสวรรค์ที่ประทับของพระอินทร์ จิตรกรรมเล่าวนลงไปที่เมืองมิถิลาที่ประทับของพระเนมิราช และฝั่งล่างซ้ายจะเป็นนรกขุมต่างๆ

รูปแบบของจิตรกรรมน่าจะนำต้นแบบมาจากวัดภูมินทร์ ตั้งแต่การนำเรื่องราวเนมิราชชาดก ที่เป็นจิตรกรรมอยู่ในมุขของทิศตะวันตก บนวิหารของวัดภูมินทร์  มาเป็นแบบอย่าง อีกทั้งรูปแบบของการวาดนำมาใช้เช่นกันอาทิเช่น ราชรถที่พระอินทร์ส่งลงมารับพระเจ้าเนมิราช ก็มีส่วนคล้ายคลีงกับภาพของราชรถที่ปรากฏบนภาพจิตรกรรมของวัดภูมินทร์ เป็นต้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดร้องแง  อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20220704_MR_วัดร้องแง_01
SUBJECT AGE:
ปีพุทธศักราช  2310
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดร้องแง  อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
835 x 280 cm
DIGITAL SIZE:
30326 x 13373  Pixels

Loading