จิตรกรรมฝาผนังวัดร้องแง 03

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมด้านบนสุดเหนือพระประธาน เป็นการเริ่มเล่าเรื่องเนมิราชชาดก มีความว่า  ครั้นเมื่อพระอินทร์เสด็จกลับไปเทวโลก หลังจากไปตอบข้อสงสัยของพระเจ้าเนมิราช ในเรื่องการให้ทานกับการประพฤติพรหมจารย์ คือ การรักษาความบริสุทธิ์ ไม่ข้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวโลกนั้น อย่างไหนจะประเสริฐกว่ากัน พวกเหล่าเทวดาซึ่งครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์นั้นได้เคยรับทานและฟังธรรมจาก พระเจ้าเนมิราช จนได้มาบังเกิดในเทวโลกต่างพากันไปเฝ้าพระอินทร์และทูลว่า “พระเจ้าเนมิราชทรงเป็นอาจารย์ของเหล่าข้าพระบาทมาแต่ก่อน ข้าพระบาททั้งหลายรำลึกถึงพระคุณพระเจ้าเนมิราช ใคร่จะได้พบพระองค์ขอได้โปรดเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชมายังเทวโลกนี้ด้วยเถิด”

พระอินทร์จึงมีเทวบัญชาให้มาตุลีเทพสารถีนำเวชยันตราชรถไปเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชจากกรุงมิถิลาขึ้นมายังเทวโลก มาตุลีเทวบุตรรับโองการแล้วก็นำราชรถไปยังมนุษยโลกในคืนวันเพ็ญ ขณะพระเจ้าเนมิราชกำลังประทับอยู่กับ เหล่าเสนาอำมาตย์ มาตุลีทูลเชิญพระราชาว่า เทพบนสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์รำลึกถึงพระคุณของพระองค์ ปรารถนาจะได้พบ พระองค์ จึงนำราชรถมาเชิญเสด็จไปยังเทวโลก

ในภาพจะเห็นเหล่าเทวดามาเฝ้าพระอินทร์ ที่ประทับอยู่หน้าพระธาตุหรือพระเจดีย์ เป็นพระธาตุในรูปทรงของล้านนา มีประดับตกแต่งด้วยลายบัวคว่ำและลายประจำยาม ด้านล่างขององค์ระฆัง ส่วนด้านหน้าพระอินทร์ประทับที่น่าจะเป็นบัลลังค์ ที่มีฐานสีเขียว (ภาพลบเลือนไปบางส่วน) มีเหล่าเทวดาเข้าเฝ้าเรียงเป็นแถว ภาพเขียนพระอินทร์และเหล่าเทวดาเป็นรูปแบบช่างท้องถิ่น ที่น่าจะได้รับรูปแบบอิทธิพลการเขียน ที่น่าจะเลียนแบบจากวัดภูมินทร์มา เนื่องจากเครื่องทรงของพระอินทร์และเหล่าเทวดา ที่มีการสวมชฎาใส่เสื้อแขนยาว นุ่งโจงกระเบนทับสนับเพลา(กางเกง) มีชายไหวชายแครงห้อยด้านหน้า ที่ล้วนเป็นสิ่ง ที่ได้รับอิทธิพลจากทางกรุงเทพ ที่มีต้นแบบทจากวัดภูมินทร์

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดร้องแง  อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20220704_MR_วัดร้องแง_03
SUBJECT AGE:
ปีพุทธศักราช  2310
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดร้องแง  อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
835 x 280 cm
DIGITAL SIZE:
30326 x 13373  Pixels