จิตรกรรมฝาผนังวัดร้องแง 08

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมบริเวณฝั่งขวาบน เป็นภาพจิตรกรรมบริเวณด้านนอกเมืองมิถิลา เนื้อหาในส่วนนี้ ไม่มีตามเนื้อเรื่องของ “เนมิราชชาดก” น่าจะเป็นการเสริมเติมแต่งตามจินตนาการของผู้เขียนจิตรกรรม จากภาพต้องทำความเข้าใจในประการแรกก่อนว่า จิตรกรรมนี้ เขียนโดยฝีมือช่างท้องถิ่น อาจจะมีการดัดแปลงรูปแบบตามความเข้าใจ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ ในภาพจึงเป็นภาพที่พระเจ้าเนมิราช น่าจะทรงออกมาบำเพ็ญศีลภาวนาและได้เจอกับมารผจญในรูปแบบต่าง ตั้งแต่ เสือหรือช้างป่า แม้แต่ยักษ์ที่มาเป็นมารผจญกลั่นแกล้งต่างๆนานา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดร้องแง  อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20220704_MR_วัดร้องแง_08
SUBJECT AGE:
ปีพุทธศักราช  2310
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดร้องแง  อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
835 x 280 cm
DIGITAL SIZE:
30326 x 13373  Pixels