จิตรกรรมฝาผนังมุขทิศเหนือ ส่วนกลาง 1.6

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเรื่องราวในตอนที่เจ้าคัทธณะกุมารได้มาพบกับชายร้อยกอ เเละได้เข้าต่อสู้กัน ฝ่ายชายร้อยกอเป็นฝ่ายที่พ่าย และได้ขอติดตามรับใช้เจ้าคัทธณะกุมาร 

ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับไว้อยู่ด้วยกันหลายชุด ประกอบด้วย ชุดอักษรล้านนาบริเวณด้านบนซ้ายมือ อ่านได้ความว่า “เจ้าคัทธณะกุมารมาจวบไม้ร้อยกอหนี้แล” แปลว่า “เจ้าคัทธณะกุมารได้มาพบชายร้อยกอ” ถัดไปเป็นชุดอักษรล้านนาบริเวณด้านขวา อ่านได้ความว่า “ก๋ำมันเป๋นไผนี้หา” แปลว่า “เจ้าเป็นใคร” ถัดมาเป็นชุดอักษรล้านนาบริเวณด้านล่างตรงกลางอ่านได้ความว่า “ฆิงจะดีปานใดบ่า” แปลว่า “เจ้าจะเก่งขนาดไหนกัน” ถัดมาบริเวณด้านล่างสุด อ่านได้ความว่า “เจ้าคัทธณะเอาไม้ร้อยกอทั่งหล่มลงเพียงหัวแล” แปลว่า “เจ้าคัทธณะกุมารกดไม้ร้อยกอลงจมดินเหลือแต่ส่วนหัว” เเละชุดอักษรล้านนาถัดขึ้นไปบริเวณด้านบนตรงกลาง ด้านหน้าชายไม้ร้อยกอ (พนมมือ) อ่านได้ความว่า “ขอเทอะเจ้า” แปลว่า “ข้าขอขมาเจ้า”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
57,451×19,360 Pixels