จิตรกรรมฝาผนังมุขทิศเหนือ ส่วนกลาง 1.11

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนบริเวณเหนือประตูทางเข้าวิหารมุขด้านทิศเหนือฝั่งขวา เป็นเรื่องราวในตอนที่เจ้าคัทธณะกุมารไปพบกับชายร้อยเกวียน เเละได้เข้าปะลองกันฝ่ายชายร้อยเกวียนเป็นผู้พ่าย จึงได้ขอติดตามรับใช้เจ้าคัทธณะกุมาร 

ในบริเวณนี้มีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ด้วยกันหลายชุด ประกอบด้วย ชุดอักษรล้านนาบริเวณซ้ายสุด (หลังชายร้อยกอที่เดินตามเจ้าคัทธณะกุมาร) อ่านได้ความว่า “เจ้าคัทธณะได้ไม้ร้อยกอมาหนี้แล” แปลว่า “เจ้าคัทธณะกุมารได้ชายร้อยกอมาเป็นลูกน้อง” ถัดมาเป็นชุดอักษรล้านนาบริเวณด้านขวา (หน้าเจ้าคัทธณะกุมาร) อ่านได้ความว่า “กอยหมอนั้นดู” แปลว่า “คอยดูเจ้าคนนั้นะ(ชายร้อยเกวียน)” ถัดมาเป็นชุดอักษรล้านนาบริเวณตรงกลาง (ขณะชายร้อยเกวียนล้ม) อ่านได้ความว่า “เชือกเกียรปุด” แปลว่า “เชือกเกวียนขาด” ถัดขึ้นไปเหนือเกวียน ชายร้อยกอพูดว่า “กำบ่านี้” แปลว่า “เจ้านี้นะ” เเละชุดอักษรล้านนาถัดขึ้นไปด้านบนสุด อ่านได้ความว่า “เจ้าคัทธณะเอาเกวียนร้อยเหล้มทั่งลงขี้ดินเพียงหัวแหล่นี้แล” แปลได้ว่า “เจ้าคัทธณะกุมารกดชายร้อยเกวียนลงจมดินเหลือแต่ส่วนหัวไว้” ถัดมาเป็นชุดอักษรล้านนาบริเวณด้านหน้าของชายร้อยเกวียน อ่านได้ความว่า “ข้าเจ้าขอเทอะ” แปลว่า “ข้าขอขมาต่อเจ้าด้วย” และชุดชุดอักษรล้านนาชุดสุดท้ายบริเวณด้านขวาสุด อ่านได้ความว่า “เจ้าคัทธณะได้ไม้ร้อยกอเกวียนร้อยเหล้มเป็นลูกน้องมาหนี้แล” แปลได้ว่า “เจ้าคัทธณะกุมารได้ชายร้อยกอและชายร้อยเกวียนมาเป็นลูกน้อง”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
57,451×19,360 Pixels