จิตรกรรมฝาผนังมุขทิศเหนือ ฝั่งตะวันออก 1.1

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังมุขทิศเหนือฝั่งตะวันออก เขียนภาพไว้เต็มทั้งฝาผนัง เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองอินทปัฎฐนคร โดยเขียนเริ่มเรื่องที่บริเวณมุมขวาบนเหนือประตูทางเข้าของมุขด้านทิศเหนือ เป็นเรื่องราวในตอนที่เจ้าคัทธณะกุมาร ชายไม้ร้อยกอและชายเกวียนร้อยเล่มเดินทางผ่านเมืองอินทปัฎฐนคร เพื่อไปตามหาพระบิดา 

ในฝาผนังบริเวณนี้เขียนภาพของเมืองอินทปัฎฐนครโดยแบ่งองค์ประกอบของภาพออกเป็นส่วนๆ เช่น ปราสาทราชวัง บ้านเรือน ท่าน้ำ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าในเมืองอินทปัฎฐนครมีภาพเขียนของผู้คนต่างๆทั้งชาวเมือง ชาวต่างชาติ จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเมืองท่าสำหรับค้าขายเเลกเปลี่ยนระหว่างเมือง 

ภาพเขียนบริเวณด้านบนเขียนปราสาทของเจ้าเมืองอินทปัฎฐนคร บริเวณด้านหน้าปราสาทปักธงชาติของฝรั่งเศสไว้ ถัดลงมาเป็นบ้านเรือนของชาวเมืองที่ดูมีฐานะดี มีลักษณะเป็นบ้านเรือนทรงตึกสองชั้นก่ออิฐถือปูน กำแพงเมืองทาสีแดง ประตูทางเข้าเป็นรูปตัวเหงา บริเวณด้านหน้าเมืองติดกับแม่น้ำ มีการทำการค้าขายเลือกเปลี่ยนระหว่างกันอย่างคึกคัก ที่ท่าเรือมีชาวต่างชาติทั้งชาวตะวันตกบนเรือกลไฟ และชาวจีนที่นำเรือสำเภามาค้าขาย หากเปรียบเทียบเมืองอินทปัฎฐนครก็น่าจะเปรียบเทียบได้กับเมืองหลวงพระบางในยุคนั้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
57,451×19,360 Pixels