จิตรกรรมฝาผนังมุขทิศเหนือ ฝั่งตะวันออก 1.8

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนบริเวณด้านข้างประตูทางเข้ามุขด้านทิศเหนือ เขียนภาพบริเวณท่าเรือหน้าเมืองอินทปัฎฐนคร ในภาพมีทั้งกลุ่มชาวตะวันตกที่เข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนที่โดยสารมากับเรือกลไฟ  ในอดีตเรือกลไฟถูกนำเข้ามาใช้เป็นเรือเดินสมุทร เเละบรรทุกสินค้าในลุ่มน้ำโขงโดยชาวฝรั่งเศสครั้งที่ยังเป็นเจ้าอาณานิคม รวมถึงเรือสำเภาโดยชาวจีนอีกด้วย จะเห็นได้ว่าเมืองอินทปัฎฐนครถือเป็นเมืองท่าที่สำคัญเเละมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
57,451×19,360 Pixels

Loading