จิตรกรรมฝาผนังมุขทิศตะวันตกช่วงกลาง 1.3

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมบริเวณฝาผนังฝั่งขวาหรือด้านเหนือ เป็นตอนก่อนถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มาตลีเทพสารถีขับเวชยันตราชรถ พาพระเจ้าเนมิราชเสด็จเที่ยวชมนรกก่อน ตามคำขอของพระเจ้าเนมิราช ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนากำกับ อยู่ด้วยอ่านได้ความว่า “พระญาอินใช้วิสูกำเทวบุดเอาพระญาเนมิราดมาผ่อนารกแล” แปลได้ความว่า “พระอินทร์ให้พระวิสุกรรมหรือมาตลีเทพสารถี นำเสด็จพระเจ้าเนมิราชไปทอดพระเนตรยังเมืองนรกภูมิ”  เวชยันตราราชรถมีความงดงามและมีขนาดใหญ่ มีรูปแบบเป็นทรงบุษบกทรงปราสาท คล้ายธรรมาสน์ที่พบได้ในวิหารและโบสถ์ในอดีตทั้งของล้านนาและของไทย ม้าเทียมราชรถมีเครื่องตกแต่งอย่างสวยงาม พระเนมิราชและพระวิสุกรรมหรือมาตลีเทพสารถี ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ของไทยหรือ การแต่งกายแบบในละครนาฏศิลป์ของทางกรุงเทพคือ สวมพระมหามงกุฎหรือพระชฎา มีกรรเจียกคือเครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก สวมกรองศอและอินทรธนูทับบนเสื้อแขนยาว มีทับทรวงและสายสังวาลสะพายแล่ง สวมพาหุรัดที่ต้นแขน นุ่งสนับเพลาคือกางเกงขายาวประมาณครึ่งแข้ง นุ่งโจงกระเบนทับที่เป็นผ้าที่มีลวดลาย รัดด้วยปั้นเหน่งหรือเข็มขัด มีผ้าห้อยหน้าหรือชายไหวระหว่างชายแครง มีแถบผ้าปลายงอนหุ้มปลายขากางเกงทั้ง 2 ข้าง ปัจจุบันยังหมายถึงกางเกงด้วย ราชาศัพท์ใช้ว่า พระสนับเพลา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels

Loading