จิตรกรรมฝาผนังมุขทิศตะวันออกฝั่งด้านเหนือ และฝาผนังด้านเหนือของมุขทิศตะวันออก 1.8

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนชายไม้ร้อยกอและชายเกวียนร้อยเล่ม ที่กำลังจัดหาฟืนมาก่อเป็นกองไฟกองใหญ่ เพื่อสร้างกลุ่มควันให้ลอยขึ้นไปถึงวิมานของพญาแถน ชายทั้งสองในภาพลักษณะกำลังชี้ไปที่งูฟางที่ตกลงมาจากท้องฟ้า เเละอีกคนชี้ไปที่งูฟางที่ตกลงมาตายอยู่ที่พื้นดิน ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับไว้บริเวณเหนือกองไฟ อ่านได้ความว่า “งูลงมาหั้นหลายใบ่หลายง่าว” แปลว่า “มีงูลงมามากมายจากฟ้า” ด้านล่างมีอักษรล้านนา อ่านได้ความว่า “โถตายลงหั้นผ่อดู” แปลว่า “ดูนั้นงูตกลงมาตาย” 

ส่วนภาพเขียนบริเวณด้านขวาสุด เป็นตอนที่เจ้าคัทธณะกุมารดีดพิณสามสาย เพื่อนำกองกระดูกของชาวเมืองมากองรวมกัน เพื่อชุบชีวิตให้ฟื้นคืนจากความตาย ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่อ่านได้ความว่า “เจ้าคัทธณะดีดพิณเอาดูกคนออกมาแล” แปลว่า “เจ้าคัทธณะกุมารดีดพิณวิเศษเพื่อให้กระดูกคนตายมารวมกัน” 

ในภาพชายไม้ร้อยกอและชายเกวียนร้อยเล่ม สวมเครื่องเเต่งกายคล้ายชาวไทยวนและไทลื้อในล้านนาในยุคนั้น ซึ่งรับอิทธิพลจากทางภาคกลาง (กรุงเทพ) ทั้งนี้เนื่องจากภาพบางส่วนบนฝาผนังลบเลือนไป เห็นเพียงลายสักยันต์ที่บริเวณต้นขาถึงเข่า เป็นลวดลายของสัตว์ในป่าหิมพานต์ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากของชายชาวไทยวนเเละไทลื้อในเเถบนี้ใน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels