จิตรกรรมฝาผนังมุขทิศตะวันออกฝั่งด้านเหนือ และฝาผนังด้านเหนือของมุขทิศตะวันออก 1.15

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในส่วนต่อเนื่องของเรื่องราวภายหลังจากชาวเมืองขวางทะบุรีฟื้นคืนจากความตาย (บริเวณฝาผนังข้างหน้าต่างฝั่งซ้ายมือ) จึงพากันเดินเข้ามาถามนางกองสี ว่าบุรุษผู้นี้เป็นใครมากจากไหน นางกองสีจึงเเจ้งเเก่พระบิดาเเละเหล่าราษฏรว่า เขาคือผู้มีบุญ เป็นผู้ชุบชีวิตพระบิดา พระมารดา เเละเหล่าชาวเมืองน้อยใหญ่ให้ฟื้นคืนจากความตาย ครั้นเจ้าเมืองขวางทะบุรีได้ฟังดังนั้น จึงสำนึกในบุญคุณ จึงยกนางกองสีให้แก่เจ้าคัทธนกุมาร เเละแต่งตั้งชายไม้ร้อยกอและชายเกวียนร้อยเล่มเป็นอุปราชแสนเมือง มีข้าทาสบริวารมากมายรายล้อม บ้านเมืองสงบร่มเย็น ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ด้วยกันหลายชุด ประกอบด้วย อักษรล้านนาชุดแรกบริเวณใต้ปราสาท อ่านได้ความว่า “พญาเมืองขวางทะปุลี ถามลูกสาวว่าชายหนุ่มผู้นั้น ลุกไหนมาอยู่ใก้เจ้านั้นจาว่า นางบอกว่าหากเจ้าผู้มีบุญขาเอาสีวิค พ่อแม่ทั้งสองคืนมาแล” แปลว่า พญาเมืองขวางทะบุรี ถามนางกองสีว่าชายที่อยู่ข้างเจ้านั้นคือใคร นางกองสีตอบว่า คือผู้มีบุญที่ชุบฟื้นคืนชีวิตให้แก่ทั้งพ่อและแม่” ถัดมาเป็นชุดอักษรล้านนาบริเวณด้านล่างสุด ซึ่งชุดอักษรบริเวณนี้ลบเลือนไปบางส่วน จึงทำให้ข้อความขาดหายไป พอที่จะเห็นรายละเอียด ดังนี้ ชุดอักษรบรรทัดบนอ่านได้ความว่า “เจ้าคัทธณะมา…….คนเมิงนี้ได้เสี้ยงแล้ว” น่าจะแปลได้ว่า “เจ้าคัทธณะกุมารชุบฟื้นคืนชีวิตให้แก่ชาวเมืองได้ทั้งเมือง” ถัดมาเป็นอักษรล้านนาชุดบรรทัดล่าง (ประโยคฝั่งซ้าย) อ่านได้ความว่า “ลวดหื้อร้อยกอ…เมิงเสียหนี้แล” แปลว่า “เจ้าคัทธณะกุมารให้ชายไม้ร้อยกอครองเมืองขวางทะบุรี” และประโยคฝั่งขวาอ่านได้ความว่า “เอาเทอะธิดาน้อยขนานเหย” แปลว่า “………..”  ถัดไปเป็นชุดอักษรบริเวณด้านบน ที่มีชายไม้ร้อยกอและชายเกวียนร้อยเล่มนั่งอยู่แล้วคุยกันอยู่ในศาลา ซึ่งชายคนซ้ายน่าจะเป็นชายเกวียนร้อยเล่ม อ่านได้ความว่า “เขามาหั้นหลายใบ้หลายง่าว” แปลว่า “ชาวเมืองขวางทะบุรีกลับมากันมากมาย” ส่วนชายคนขวาน่าจะเป็นชายไม้ร้อยกอ อ่านได้ความว่า “อย่าพูดมองดูสาวสิ”
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels

Loading