จิตรกรรมฝาผนังมุขทิศตะวันออกฝั่งด้านเหนือ และฝาผนังด้านเหนือของมุขทิศตะวันออก 1.17

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนบริเวณด้านขวาของหน้าต่างของฝาผนังด้านเหนือของมุขทิศตะวันออก เขียนเรื่องราวในตอนที่ชายไม้ร้อยกออภิเษกกับนางกองสี เเละได้ขึ้นครองเมืองขวางทะบุรี ความเดิมมีอยู่ว่า ครั้นพญาขวางทะบุรี ฟื้นจากความตายด้วยการช่วยเหลือของเจ้าคัทธณะกุมาร จึงยกนางกองสี เเละเมืองขวางทะบุรีกับเจ้าคัทธณะกุมาร ครั้นเวลาล่วงมาได้ 11 เดือน เจ้าคัทธณะกุมารจึงนึกถึงจุดหมายเเต่เเรกเริ่มคือการตามหาผู้เป็นพระบิดา จึงยกนางกองสี เเละเมืองขวางทะบุรีให้ชายไม้ร้อยกอ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเมืองขึ้นใหม่นามว่า “เมืองนครราศ” เเล้วจึงออกเดินทางไปกับชายเกวียนร้อยเล่ม

ปราสาทในภาพเป็นปราสาทแบบตรีมุข มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดในล้านนาในยุคที่ได้รับอิทธิพลจากทางกรุงเทพเข้ามาผสมผสานกัยสถาปัตยกรรมแบบล้านนา คือ ส่วนกลางหลังคาเป็นทรงสูงสามชั้น มียอดแหลมดูคล้ายยอดปราสาท ทรงหลังคาด้านข้างซ้อนกันสามชั้น มีปีกนกลดสองชั้น มุงด้วยกระเบื้องสี ช่อฟ้าเป็นหัวนาคแบบทางกรุงเทพ ฝาผนังทึบทำจากไม้เป็นช่องดูคล้ายฝาผนังของวัดในพม่า ตั้งอยู่บนยกพื้นมีกำแพงวังล้อมรอบ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels