จิตรกรรมฝาผนังฝั่งตะวันตกของมุขทิศใต้ 1.1

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

จิตรกรรมฝาผนังด้านทิศตะวันตกของมุขทิศใต้ จิตรกรรมฝาผนังด้านนี้ลบเลือนไปมากพอสมควร แต่ยังพอที่เหลือรายละเอียดให้ทราบถึงเรื่องราวได้ จิตรกรรมด้านนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ต่อมาจาก จิตรกรรมบริเวณด้านข้างหน้าต่างฝั่งตะวันออกของผนังสกัดมุขทิศใต้ เป็นเรื่องราวตอนการเดินทางของเจ้าคัทธณะกุมาร ที่มีพระดำริจะเสด็จหัวเมืองเพื่อเยี่ยมเยียนพญาร้อยเอ็ดและทรงดำรัส สั่งสอนพระธรรมต่างๆ จนเป็นที่ชื่นชมแก่พญาทั้งหลาย หลังจากทรงแสดงธรรมแล้วจึงได้ ออกเดินทางสู่ป่าหิมพานต์เพื่อตามหารอยเท้าช้างผู้เป็นบิดา ซึ่งเรื่องราวในส่วนต่อจากนี้ ได้ไปเล่าเรื่องต่อที่ฝาผนังฝั่งด้านใต้ของมุขทิศตะวันตก 

         ในจิตรกรรมฝาผนังด้านทิศตะวันตกของมุขทิศใต้ เป็นการเขียนเรื่องราวที่เจ้าคัทธณะกุมารได้เดินทางไปตามหัวเมืองต่างๆ เพื่อสั่งสอนพระธรรมต่างๆ อีกทั้งได้พานพบเจอผีร้ายต่างๆ ในภาพฝาผนังด้านนี้น่าจะเริ่มเรื่องราวที่ด้านซ้ายด้านล่างข้างหน้าต่าง แต่เนื่องจากภาพเลือนลางมาก อีกทั้งยังไม่เหลือตัวอักษรล้านนากำกับ จึงได้แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจ้าคัทธณะกุมาร ทรงสนทนาธรรมกับเหล่าพระฤาษีผู้ทรงศีล ภายในอาศรมของพระฤาษี ด้านข้างหน้าต่างน่าจะเป็นตอนเจ้าคัทธณะกุมารทรงทอดพระเนตร ผู้ทรงศีลทรมานตนเพื่อให้บรรลุธรรม ด้านบนเหนือหน้าต่างฝั่งซ้าย มีอักษรล้านนากำกับอยู่ ซ้ายสุดอ่านได้ความว่า “พระยาเวดสุวัน” แปลว่า “ท้าวเวชสุวรรณ” อักษรชุดกลางอ่านได้ความว่า “ผีเสิดบก” และขวาสุดอ่านได้ความว่า “ผีเสิดน้ำ” แปลทั้งสองคำว่า เป็นผีชนิดหนึ่งที่คนในล้านนาเชื่อว่า มีอยู่บนบกและในน้ำ  ในภาพบริเวณนี้เป็นเหตุการณ์ที่ท้าวเวชสุวรรณ ขณะกำลังจุดบอกไฟ หรือบั้งไฟ และด้านหลังมีผีเสือบกและผีเสือน้ำ 

          ส่วนเหนือและข้างหน้าต่างฝั่งขวา มีอักษรล้านนากำกับอยู่ ชุดอักษรด้านบนอ่านได้ความว่า “เจ้าเมืองตักกสิราใช้คนมาเชิญเจ้าคัทธณะขึ้นไปแล” แปลได้ว่า “เจ้าเมืองตักศิลาให้คนมาเชิญเจ้าคะัธณะกุมารไปยังเมืองตักศิลา” ด้านล่างมีข้อความไม่ครบ อ่านได้ความว่า “…ต่อออกงาช้างเจ้าคัทธณะ…ข้าได้ถอด….เมืองตักกะศิลาพาย..ลง…” เนื่องจากข้อความขาดหายไปมากพอสมควร จึงมิสามารถแปลได้ ในภาพจิตรกรรมบริเวณนี้เหลือจิตรกรรมให้เห็น ได้เฉพาะด้านบน เป็นเหตุการณ์ตอนที่เจ้าพนักงานจากเมืองตักศิลา มาทูลเชิญเจ้าคัทธณะกุมารให้เสด็จไปยังเมืองตักศิลา ส่วนจิตรกรรมด้านล่างนั้น ลบเลือนไปเกือบหมดจนมิสามารถเห็นรายละเอียดใดๆ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
62,342×20,703 Pixels

Loading