จิตรกรรมฝาผนังฝั่งตะวันตกของมุขทิศใต้ 1.2

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

จิตรกรรมฝั่งด้านซ้ายของฝาผนังด้านทิศตะวันตกของมุขทิศใต้ จิตรกรรมด้านล่างสุดเป็นเรื่องราวตอนที่น่าจะเป็นเจ้าคัทธณะกุมาร ทรงสนทนาธรรมกับเหล่าพระฤาษีผู้ทรงศีล ภายในอาศรมของพระฤาษี ด้านข้างหน้าต่างน่าจะเป็นตอนเจ้าคัทธณะกุมารทรงทอดพระเนตร ผู้ทรงศีลทรมานตนเพื่อให้บรรลุธรรม ด้านบนเหนือหน้าต่างฝั่งซ้าย มีอักษรล้านนากำกับอยู่ ซ้ายสุดอ่านได้ความว่า “พระยาเวดสุวัน” แปลว่า “ท้าวเวชสุวรรณ” อักษรชุดกลางอ่านได้ความว่า “ผีเสิดบก” และขวาสุดอ่านได้ความว่า “ผีเสิดน้ำ” แปลทั้งสองคำว่า เป็นผีชนิดหนึ่งที่คนในล้านนาเชื่อว่ามีอยู่บนบกและในน้ำ  ในภาพบริเวณนี้เป็นเหตุการณ์ที่ท้าวเวชสุวรรณ ขณะกำลังจุดบอกไฟ หรือบั้งไฟ และด้านหลังมีผีเสือบกและผีเสือน้ำ 

         ในภาพด้านล่างที่น่าจะเป็นเจ้าคัทธณะกุมาร ทรงสนทนาธรรมกับเหล่าพระฤาษีผู้ทรงศีล ภายในอาศรมของพระฤาษี โดยอาศรมพระฤาษีนั้นสร้างออกมาจากหน้าผา เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาในยุคนั้น ที่ได้รับอิทธิพลรูปแบบจากทางกรุงเทพมาผสมผสาน ส่วนภาพของเจ้าคัทธณะกุมารนั้นลบเลือนไปพอสมควร เจ้าคัทธณะกุมารทรงเครื่องแบบกษัตริย์ของไทยหรือ การแต่งกายแบบในละครนาฏศิลป์ของทางกรุงเทพคือ สวมพระมหามงกุฎหรือพระชฎา มีกรรเจียกคือเครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก ส่วนพระฤาษีนุ่งห่มแบบนักบวชสวมหมวกทรงสูง

         ส่วนการแต่งกายของท้าวเวชสุวรรณที่เห็นเฉพาะครึ่งบน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ของไทยหรือ การแต่งกายแบบในละครนาฏศิลป์ของทางกรุงเทพคือ สวมพระชฎาที่ดูคล้ายพระชฎาห้ายอด มีกรรเจียกคือเครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก สวมกรองศอและอินทรธนูทับบนเสื้อแขนยาว มีทับทรวงและสายสังวาลสะพายแล่ง สวมพาหุรัดที่ต้นแขน ส่วนผีเสือบกและผีเสือน้ำเห็นเฉพาะครึ่งบนเช่นกัน แต่งกายคือใส่เสื้อคอกลมแขนสั้น ทำจากผ้าพื้นเรียบเขียนลายที่ดูคล้ายเสื้อลงยันต์คาถา ส่วนผีเสือบกนั้นสวมชฎาที่มีฐานเป็นกลีบๆยอดแหลมปลายยอดชี้ไปด้านหลัง

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
62,342×20,703 Pixels