จิตรกรรมฝาผนังด้านใต้ของมุขทิศตะวันออก 1.1

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังด้านใต้ของมุขทิศตะวันออก เขียนเล่าเรื่องราวในส่วนต่อ หรือตัวเชื่อมเรื่องราวจากจิตรกรรมฝาผนังมุขทิศตะวันออก สู่เรื่องราวที่ไปปรากฎบนฝาผนังมุขทิศใต้ 

ภาพเขียนบริเวณนี้เสียหายไปค่อนข้างมาก แต่ก็ยังพอเห็นรายละเอียดของภาพอยู่บ้าง ซึ่งภาพเขียนในฝาผนังนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์แรกบริเวณมุมซ้ายบน เป็นเหตุการณ์ในตอนที่เจ้าคัทธณะกุมารเหาะจากเมืองชวาทวดีสู่เมืองจำปานคร ถัดมาเป็นเหตุการณ์ที่สอง ซึ่งถือเป็นภาพเขียนส่วนใหญ่ในฝาผนังนี้ เขียนเรื่องราวของพญาไม้ร้อยกอและพญาเกวียนร้อยเล่ม ที่ยกทัพหมายจะไปชิงนางสีดา พระธิดาของเจ้าเมืองจำปานคร เพื่อนำไปถวายเป็นพระชายาของเจ้าคัทธณะกุมาร โดยเนื้อหาของชาดกกล่าวถึง นางสีดา พระธิดาของพญาจำปานคร พระนางมีรูปโฉมงดงามประดุจนางอัปสร ข่าวเลื่องลือถึงความงามของพระนางสีดาไปทั่วเเว่นเเคว้นต่างๆ  กระทั่งทราบถึงหูพญาไม้ร้อยกอ ผู้ปกครองเมืองขวางทะบุรี (นครราศ) เเละพญาเกวียนร้อยเล่ม ผู้ครองเมืองชวาทวดี (หงสาอังวะ) ผู้เคยเป็นพระสหายที่คอยรับใช้เจ้าคัทธณะกุมารครั้นก่อน พญาไม้ร้อยกอ และพญาเกวียนร้อยเล่ม จึงจัดทัพ เกณฑ์ไพร่พลมากมาย มุ่งสู่เมืองจำปานคร หมายจักชิงเอานางสีดา ผู้มีรูปโฉมงดงามไปถวายเจ้าคัทธณะกุมาร

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels

Loading