จิตรกรรมบริเวณข้างประตูของมุขทิศใต้ 1.1

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมบริเวณขนาดใหญ่ข้างประตู ในวัดภูมินทร์มีด้วยกัน 3 มุขคือ มุขทิศตะวันออก มุขทิศใต้ และมุขทิศตะวันตก โดยที่มุขทิศตะวันออกและมุขทิศตะวันตก มีเพียงมุขละ 1 ภาพ แต่ของมุขทิศใต้ นี้ค่อนข้างพิเศษกว่าคือมี 2 ภาพ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของประตูทางเข้า ซึ่งการวาดภาพบุคคลขนาดใหญ่ไว้ที่ข้างประตู ของวัดภูมินทร์นี้น่าจะเป็นลักษณะเฉพาะและถือเป็นเอกลักษณ์ ที่เราไม่สามารถพบรูปแบบของจิตรกรรมเช่นนี้ในวัดอื่นๆในล้านนา

จิตรกรรมบริเวณข้างประตูของมุขทิศใต้ จิตรกรรมบริเวณนี้เป็นภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่ ทั้งซ้ายขวาของประตูทางเข้า มีขนาดใหญเท่าคนจริง ภาพด้านซ้ายเป็นภาพของหญิงชาวเมืองน่าน นั่งสูบบุหรี่อยู่บนเก้าอี้ ฝั่งขวาเป็นภาพชายชาวเมืองน่านที่น่าจะเป็นรูปแบบ ของชายมีฐานะทางสังคมสูงมากพอสมควร เนื่องจากการแต่งกายที่ดูต่างไปจากชายหนุ่มชาวเมืองน่านทั่วๆไปในยุคนั้น ในท่าทางยืนสูบบุหรี่ หรือที่ในล้านนาเรียกว่า “บุหรี่ขี้โย หรือ ปูลีขี้โย หรือ ยาขี้โย”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
62,342×20,703 Pixels