จิตรกรรมทิศใต้ บริเวณกลางผนังมุขทิศใต้ 1.6

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมกลางผนังด้านบนเหนือหน้าต่าง ของฝาสกัดมุขทิศใต้ เป็นเหตุการณ์เมื่อเจ้าคัทธณะกุมาร เสด็จกลับถึงเข้าเมืองจำปานคร โดยได้มีการสรงน้ำเพื่อสู่พระขวัญ ด้านฝั่งขวามีพระพรหมและพระอินทร์สรงน้ำโดยผ่านรางรดสรงด้านหนึ่ง ส่วนด้านฝั่งซ้ายน่าจะเป็นคัทธจันและเหล่าเสนาอมาตย์สรงอีกด้านหนึ่ง  รางรดสรงในล้านนาและล้านช้างเรียกว่า “ฮางฮดสรง” ซึ่งเป็นรูปพญานาคทำจากไม้ มีลักษณะทำเป็นรูปคล้ายเรือจำลองขนาดเล็กและยาว ส่วนหัวทำเป็นรูปเศียรนาค ส่วนท้องค่อนไปทางหัวเจาะรูให้น้ำไหลลงสู่ผู้ที่นั่งอยู่ข้างล่าง ทำตามคติความเชื่อที่ว่า พญานาคเป็นเสมือนสายรุ้งหรือสะพานเชื่อมโยงโลกกับสรวงสวรรค์ ที่จะดูดน้ำจากบนโลกขึ้นสู่สรวงสวรรค์ แล้วหลั่งลงมาเป็นหยาดฝน ด้านล่างมีเหล่านางสนมกำนัลและชาวเมืองเข้าเฝ้าแหนเป็นจำนวนมาก  ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนากำกับอยู่ด้วยกันหลายชุด ในภาพฝั่งขวาของเจ้าคัทธณะกุมาร ด้านบนบริเวณต้นไม้ฝั่งขวามีชุดอักษร อ่านได้ความว่า “พระญาพรหม” แปลได้ว่า “พระพรหม” บริเวณต้นไม้ฝั่งซ้ายมีชุดอักษร อ่านได้ความว่า “พระยาอินท์” แปลได้ว่า “พระอินทร์” ในภาพฝั่งด้านซ้ายของเจ้าคัทธณะกุมาร บริเวณใต้ “ฮางฮดสรง” เหลือแต่ตัวอักษร “ค……” ซึ่งน่าจะหมายถึงคัทธจัน ผู้ที่ช่วยพระบิดาได้จากเมืองตักศิลา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
62,342×20,703 Pixels

Loading