จิตรกรรมทิศใต้ บริเวณกลางผนังมุขทิศใต้ 1.1

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

จิตรกรรมบริเวณกลางผนังของมุขด้านทิศใต้ จิตรกรรมในช่วงกลางฝาผนัง ตั้งแต่บริเวณตอนกลางผนังฝั่งซ้ายมือหรือ ฝาผนังฝั่งทิศตะวันออกของของมุขด้านทิศใต้ จนถึงบริเวณเหนือประตูทางเข้าเป็นตอนจบของ คัทธณะกุมารชาดก โดยจิตรกรรมเริ่มจากฝั่งซ้ายมือคือ ด้านตะวันออกช่วงกลางของฝาผนังด้านนี้ เป็นตอนที่เจ้าคัทธณะกุมารขี่งาวิเศษที่พระบิดามอบให้ เสด็จกลับเมืองจำปานครจากเมืองตักศิลา หลังจากที่เจ้าคัทธจันได้เข้าไปช่วยเหลือบิดาที่ถูกเจ้าเมืองตักศิลาหลอกลวง เพื่อที่ต้องการของวิเศษของเจ้าคัทธณะกุมาร

จิตรกรรมเล่าเรื่องมาที่บริเวณเหนือประตูทางเข้า จิตรกรรมในบริเวณนี้เป็นเหตุการณ์สุดท้ายใน คัทธณะกุมารชาดก เป็นตอนที่โอรสทั้งสองของเจ้าคัทธณะกุมาร คือเจ้าคัทธเนตรได้สู้รบกับเจ้าคัทธจัน เพื่อแย่งของวิเศษที่ เจ้าคัทธจันได้จากบิดาที่เมืองตักศิลากลับมา จนพระอินทร์ทนไม่ไหวจึงสั่งให้พญาแถนจัดการคนทั้งสอง หยุดต่อสู้กัน พญาแถนจึงเสกลมกระดิ่งหลวงมาตัดคอทั้งสองคน เจ้าคัทธเนตรคอขาดตาย ส่วนเจ้าคัทธจันเป็นผู้มีบุญจึงไม่ตาย และเรื่องราวจิตรกรรมบริเวณช่วงกลางเสาวิหารฝั่งขวาของมุขทิศใต้ เป็นตอนที่พระอินทร์ให้พระวิสสุกรรมลงมาเอาเจ้าคัทธจันกลับไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากนั้นบ้านเมืองทั้งหลายมีความสงบสุขตลอดมา เป็นการจบเรื่อง คัทธณะกุมารชาดก

ภาพจิตรกรรมด้านล่างบริเวณด้านข้างทั้งสองด้านของประตูทางเข้าของมุขด้านทิศใต้ เป็นภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่เกือบเท่าคนจริง ด้านซ้ายเป็นภาพของหญิงสาวชาวเมืองน่าน ด้านขวาเป็นภาพของชายผู้มีฐานะดีของเมืองน่าน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
62,342×20,703 Pixels

Loading