จิตรกรรมทิศใต้ บริเวณกลางผนังมุขทิศใต้ 1.2

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

จิตรกรรมบริเวณตอนกลางผนังฝั่งซ้ายมือหรือ ฝาผนังฝั่งทิศตะวันออกของของมุขด้านทิศใต้  เป็นตอนที่เจ้าคัทธณะกุมารขี่งาวิเศษที่พระบิดามอบให้ เสด็จกลับเมืองจำปานครจากเมืองตักศิลา หลังจากที่คัทธจันได้เข้าไปช่วยเหลือพระบิดาที่ถูกเจ้าเมืองตักศิลาหลอกลวง เพื่อที่ต้องการของวิเศษของเจ้าคัทธณะกุมาร ในภาพฝั่งขวาจะเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าคัทธณะกุมารขี่งาวิเศษที่พระบิดามอบให้ เสด็จกลับเมืองจำปานครจากเมืองตักศิลา โดยที่ด้านหลังมีพระอินทร์และเหล่านางฟ้าเหาะตามมาส่งเสด็จ 

กลางภาพเป็นเรื่องราวที่เมื่อเจ้าคัทธณะกุมาร เสด็จกลับถึงเข้าเมืองจำปานคร โดยได้มีการสรงน้ำเพื่อสู่พระขวัญ ด้านฝั่งขวามีพระพรหมและพระอินทร์สรงน้ำโดยผ่านรางรดสรงด้านหนึ่ง ส่วนด้านฝั่งซ้ายน่าจะเป็นคัทธจันและเหล่าเสนาอมาตย์สรงอีกด้านหนึ่ง  รางรดสรงในล้านนาและล้านช้างเรียกว่า “ฮางฮดสรง” ซึ่งเป็นรูปพญานาคทำจากไม้ มีลักษณะทำเป็นรูปคล้ายเรือจำลองขนาดเล็กและยาว ส่วนหัวทำเป็นรูปเศียรนาค ส่วนท้องค่อนไปทางหัวเจาะรูให้น้ำไหลลงสู่ผู้ที่นั่งอยู่ข้างล่าง ทำตามคติความเชื่อที่ว่า พญานาคเป็นเสมือนสายรุ้งหรือสะพานเชื่อมโยงโลกกับสรวงสวรรค์ ที่จะดูดน้ำจากบนโลกขึ้นสู่สรวงสวรรค์ แล้วหลั่งลงมาเป็นหยาดฝน ด้านล่างมีเหล่านางสนมกำนัลและชาวเมืองเข้าเฝ้าแหนเป็นจำนวนมาก

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
62,342×20,703 Pixels

Loading