จิตรกรรมทิศใต้ บริเวณกลางผนังมุขทิศใต้ 1.14

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมบริเวณกลางเสาของวิหารฝั่งขวาหรือฝั่งตะวันตก ของมุขด้านทิศใต้ จิตรกรรมในบริเวณนี้เป็นเหตุการณ์สุดท้ายใน คัทธณะกุมารชาดก หลังจากที่เจ้าคัทธเนตรคอขาดตาย เพราะโดนลมกระดิ่งหลวงที่พญาแถนเสกมาหยุดการสู้รบของทั้งสอง ส่วนเจ้าคัทธจันเป็นผู้มีบุญจึงไม่ตาย พระอินทร์จึงให้ พระวิสสุกรรมลงมารับเจ้าคัทธจันขึ้นไปอยู่ยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากนั้นบ้านเมืองทั้งหลายมีความสงบสุขตลอดมา ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนากำกับอยู่ด้วยกัน 2 ชุด อักษรล้านนาชุดล่างอ่านยได้ว่า “เจ้าคัทธจันไล่ฟันลมกะดึงหลวงแตกไปนี่แล” แปลได้ว่า “เจ้าคัทธจันไล่ฟันลมกระดิ่งหลวงแตกสลายหายไป” และอักษรล้านนาชุดด้านบน อ่านได้ความว่า “พระญาอินใช้วิสุกมม์ลงมาเอาคัทธจันเมือชั้นดาวดึงสาแล” แปลได้ว่า “พระอินทร์ทรงให้พระวิษณุกรรม มาอัญเชิญเจ้าคัทธจันไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงษ์” 

        ในภาพด้านล่้างจะเป็นเรื่องราวตอนที่ เจ้าคัทธจันไล่ฟันลมกระดิ่งหลวงแตกสลายไป ด้านบนเป็นเหตุการณ์ที่ พระวิสสุกรรมลงมารับเจ้าคัทธจันขึ้นไปอยู่ยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เคริ่องทรงของพระวิสสุกรรมทรงแบบกษัตริย์ของไทยหรือ การแต่งกายแบบในละครนาฏศิลป์ของทางกรุงเทพคือ สวมพระมหามงกุฎหรือพระชฎา มีกรรเจียกคือเครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก และสวมกรองศอและอินทรธนูทับบนเสื้อแขนยาว มีทับทรวงและสายสังวาลสะพายแล่ง สวมพาหุรัดที่ต้นแขน นุ่งสนับเพลาคือกางเกงขายาวประมาณครึ่งแข้ง นุ่งโจงกระเบนทับที่เป็นผ้าที่มีลวดลาย มัดผ้าแถบขนาดยาวที่เอว จึงทำให้เห็นพริ้วไหว ส่วนเจ้าคัทธจันสวมเครื่องทรงแบบกษัตริย์ของไทยหรือ การแต่งกายแบบในละครนาฏศิลป์ของทางกรุงเทพคือ สวมพระมหามงกุฎหรือพระชฎา มีกรรเจียกคือเครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก และสวมกรองศอและอินทรธนูทับบนเสื้อแขนยาว มีทับทรวงและสายสังวาลสะพายแล่ง สวมพาหุรัดที่ต้นแขน นุ่งสนับเพลาคือกางเกงขายาวประมาณครึ่งแข้ง ทำจากผ้าที่มีลวดลาย สวมฉลองพระบาทเชิงงอน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
62,342×20,703 Pixels

Loading