จิตรกรรมทิศใต้ฝั่งตะวันออก และฝาผนังฝั่งตะวันออกของมุขทิศใต้ 1.5

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณด้านขวาของหน้าต่าง (ด้านบนหน้าต่างจนถึงขวาล่าง) เขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ ปราสาทเมืองจำปานคร 

เหตุการณ์แรกเป็นเรื่องราวในตอนที่เจ้าคัทธนกุมารขึ้นครองเมืองจำปานคร จึงจัดให้มีการสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ ในภาพเจ้าคัทธนกุมารประทับนั่งอยู่ภายในปราสาท เบื้องขวามีพระนางสีดาเป็นมเหสีฝ่ายขวา เบื้องซ้ายมีนางนางแก้วสีไวเป็นมเหสีฝ่ายซ้าย 

เหตุการณ์ที่ 2 เป็นเรื่องราวภายหลังจากเจ้าคัทธนกุมารขึ้นปกครองเมืองจำปานครเรื่อยมา วันหนึ่งเสนาอมาตย์เข้ามาทูลว่ามีทัพใหญ่มาตั้งอยู่หน้าเมือง เหตุการณ์นี้เนื่องด้วยข่าวลือเรื่องความงามของพระนางสีดา ธิดาในพญาเมืองจำปานคร เป็นสตีที่มีความงามประดุจนางอัปสร จึงเป็นที่หมายปองของเหล่าบุรุษทั่วสารทิศ จึงเป็นต้นเหตุของการยกทัพมาตียังเมืองจำปานครเพื่อหวังชิงตัวนางสีดา 

ด้านล่างสุดเป็นภาพของวงมโหรีที่บรรเลงเพื่อการเฉลิมฉลอง

ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ด้วยกันหลายชุด ประกอบด้วย ชุดอักษรล้านนาบริเวณภายในปราสาท ตรงกลางอ่านได้ว่า “เจ้าคัทธณะ” ถัดไปบริเวณฝั่งขวาอ่านได้ว่า “นางสีไว” เเละฝั่งซ้ายอ่านได้ว่า “นางสีดา” ถัดมาเป็นชุดอักษรล้านนาบริเวณด้านล่างหน้าปราสาทฝั่งซ้าย เขียนทั้งอักษรไทยและล้านนา อักษรไทยเขียนว่า “พระนาแจ้งเสิก” แปลได้ว่า “พระยานามาแจ้งว่ามีข้าศึกมาประชิดเมือง” และภาษาล้านนาอ่านได้ความว่า “เขาไหว้เจ้าคัทธณะว่า ข้าเสิกมาจนเวียงแล้ว พระบาทบอกว่าข้าเสิกเข้าประชิดพระนครแล้วพระบาท” แปลได้ความว่า “ขอกราบทูลเจ้าคัทธณะกุมารว่า บัดนี้มีข้าศึกยกทัพมาประชิดพระนครแล้วพระเจ้าข้า” ถัดมาเป็นชุดอักษรล้านนาบริเวณด้านล่าง (บริเวณวงมโหรี) อ่านได้ความว่า “พวกปี่พาดขุนคอนทั้งมวล”  แปลได้ว่า “คณะเหล่านักดนตรีที่เล่นปี่พาทย์และเหล่านักละครทั้งหลาย”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
62,342×20,703 Pixels