จิตรกรรมทิศใต้ฝั่งตะวันออก และฝาผนังฝั่งตะวันออกของมุขทิศใต้ 1.14

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมบริเวณด้านซ้ายของหน้าต่าง ฝั่งด้านตะวันออกบนผนังสกัดของมุขทิศใต้ จิตรกรรมในบริเวณนี้เสียหายไปบางส่วน โดยเฉพาะด้านล่างสุด จิตรกรรมบริเวณนี้เป็นเรื่องราวตอนจบส่วนแรกของเจ้าคัทธณะกุมารที่เมืองจำปานคร เป็นเรื่องราวที่เกิดในพระราชวังหลังจากเจ้าคัทธณะกุมารได้ นางสีดาและนางสีไวมาเป็นชายา มีเจ้าคัทธจันเป็นโอรสเกิดแก่นางสีดา และเจ้าคัทเนตรเกิดจากนางสีไว หลังจากครองเมืองจำปานคร พสกนิกรมีความสุขบ้านเมืองร่มเย็น เจ้าคัทธนกุมารจึงพระดำริจะเสด็จหัวเมืองเพื่อเยี่ยมเยียนพญาร้อยเอ็ดและทรงดำรัส สั่งสอนพระธรรมต่างๆ จนเป็นที่ชื่นชมแก่พญาทั้งหลาย หลังจากทรงแสดงธรรมแล้วจึงได้ ออกเดินทางสู่ป่าหิมพานต์เพื่อตามหารอยเท้าช้างผู้เป็นบิดา ซึ่งเรื่องราวในส่วนต่อจากนี้ ได้ไปเล่าเรื่องต่อที่ฝาผนังฝั่งด้านใต้ของมุขทิศตะวันตก 

        ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนากำกับอยู่ด้วยกันหลายชุด เริ่มตั้งแต่ระหว่างตำหนักสองหลัง มีอักษรล้านนาอ่านได้ความว่า “เจ้าแม่นายแม่เอา” แปลได้ว่า “พูดปรามลูกไม่ใหเ้ล่นกับ พี่เลี้ยงมากเกินไป” ทางซ้ายมือภายในตำหนัก อ่านได้ความว่า “เจ้าคัทธจัน” และในสุดของตำหนัก อ่านได้ความว่า “นัสสหนม” แปลว่า “นางสนม” และด้านล่างที่พื้นตำหนัก หน้านางสีดา อ่านได้ความว่า “นางสีดาพา(ไป) เจ้าคัธณะในเวียงแล”  จิตรกรรมเริ่มเล่าเรื่องที่บริเวณด้านซ้ายด้านบนเหนือหน้าต่าง เป็นเรื่องราวที่หน้าตำหนักสองหลังที่ตั้งอยู่บนชานเดียวกัน ตรงกลางเป็นนางสีดาเดินนำ น่าจะเป็นเจ้าคัทเนตรขี่คอมหาดเล็กเดินตามหลัง ด้านหน้าภายในตำหนัก เจ้าคัทธจันขี่หลังเล่นอยู่กับหญิงพี่เลี้ยง ซ้ายขวามีเหล่านางสนมกำนัลเฝ้าแหนอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนจิตรกรรมบริเวณด้านล่างข้างหน้าต่าง จิตรกรรมได้เสียหายลบเลือนไปส่วนมาก น่าจะเป็นตอนนางสีดาพาเจ้าคัทธณะกุมารไปเยี่ยมชมในเมือง ซึ่งในส่วนนี้ภาพจิตรกรรมได้ลบเลือนไปเกือบหมด เหลือแต่ด้านข้างหน้าต่างที่เป็นเหล่าเสนาอมาตย์  นั่งเข้าเฝ้าที่ข้างศาลาใกล้กับกำแพงเมือง

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
62,342×20,703 Pixels

Loading