จิตรกรรมทิศใต้ฝั่งตะวันออก และฝาผนังฝั่งตะวันออกของมุขทิศใต้ 1.16

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมบริเวณด้านล่างข้างหน้าต่าง จิตรกรรมได้เสียหายลบเลือนไปส่วนมาก น่าจะเป็นตอนนางสีดาพาเจ้าคัทธณะกุมารไปเยี่ยมชมในเมือง ซึ่งในส่วนนี้ภาพจิตรกรรมได้ลบเลือนไปเกือบหมด เหลือแต่ด้านข้างหน้าต่างที่เป็นเหล่าเสนาอมาตย์  นั่งเข้าเฝ้าที่ข้างศาลาใกล้กับกำแพงเมือง เหล่าเสนาอมาตย์ที่เห็นแต่ส่วนบน มีการแต่งกายคือใส่เสื้อแขนยาวคอกลมทำจากผ้าพื้นเรียบ ที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากทางกรุงเทพ ไว้ทรงผมที่เรียกทรงผมนี้ว่า “ทรงมหาดไทย” ลักษณะคือ ไว้ผมกลางศีรษะและด้านข้างโกนผมบริเวณโดยรอบ คล้ายกับการนำกะลามาครอบหัว และไม่ได้แสกกลาง ที่น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางกรุงเทพเช่นกัน และมีอยู่คนหนึ่งที่สวมหมวกทรงกลมแบบของชาวตะวันตก ที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากทางกรุงเทพ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
62,342×20,703 Pixels

Loading