จิตรกรรมทิศใต้ฝั่งตะวันตก 1.2

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณช่วงล่างกลางของเสาพระวิหารมุขทิศใต้ เขียนเรื่องราวของเจ้าคัทธณะกุมารที่เดินทางมาจากเมืองชวาทวดี เข้ามายังเมืองจำปานคร เเละไปขออาศัยอยู่กับหญิงชราผู้หนึ่งนามว่า “นางจ่าสวน” ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “เจ้าคัทธณะมาอาไส อยู่กับญ่าจ่าสวนหนี้แล” แปลได้ว่า “เจ้าคัทธณะกุมารได้มาอาศัยอยู่กับย่าจ่าสวน”  

ในภาพเจ้าคัทธณะกุมารสวมเครื่องเเต่งกายอย่างกษัตริย์ คือ ใส่เสื้อแขนยาว สวมกรองศอและอินทรธนูทับบนเสื้อ มีทับทรวงและสายสังวาลสะพายแล่ง สวมพาหุรัดที่ต้นแขน ไม่สวมชฏา และไว้ผมทรงทรงมหาดไทย ส่วนนางจ่าสวนที่อยู่บนเรือน สวมเสื้อสีเรียบ ทำผมมุ่นมวยเรียกว่าเกล้าแบบ “วิดว้อง” ไว้กลางศีรษะ

เรือนอาศัยในภาพ เป็นเรือนที่พักอาศัยที่พบได้ในเมืองน่านในยุคนั้น คือ มีหลังคาทรงแหลม มีจั่วด้านหน้า มุงด้วยกระเบื้องดินเผา เรียกว่ากระเบื้อง “ดินขอ” ในภาษาล้านนา รอบเรือนมีกำแพงก่อด้วยอิฐล้อมรอบบริเวณบ้าน จะเห็นได้ว่าช่างเขียนได้เขียนภาพต้นมะพร้าว ซึ่งเป็นของหายากในดินเเดนเเถบนี้ที่จะต้องนำขึ้นมาจากภาคกลางเท่านั้น 

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
62,342×20,703 Pixels

Loading