ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (คุ้มเจ้าทองย่น)

SKU: 02_29_20140319_PH04_07 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
งานแสดงของลูกเสือชาวบ้าน (ลูกเสือชาวบ้านรุ่นแรกของจังหวัดน่าน) ช่างฟ้อนหญิงในการแสดงนี้ล้วนสวมขุดพื้นเมืองคือใส่เสื้อปั้ด (เสื้อรูปแบบของชาวไทลื้อในเมืองน่าน) สวมซิ่นม่านซึ่งเป็นซิ่นที่มีลักษณะเฉพาะพบได้ในเมืองน่านเท่านั้น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
19/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ลูกเสือชาวบ้านเป็นการสร้างความเข็มแข็งในระดับรากหญ้าขึ้นมา เพื่อสร้างความเป็นบึกแผ่นของแผ่นดินไทย
COVERAGE:
คุ้มเจ้าทองย่น อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มเจ้าทองย่น
IMAGE CODE:
02_29_20140319_PH04_07
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2516-2517
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นางอดิศัย วิเศษวัชร
COVERAGE:
คุ้มเจ้าทองย่น อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4″ x 6″
DIGITAL SIZE:
18550*13417 Pixels