ภาพถ่ายชุดหลวงพระบาง (บ้านวัดธาตุน้อย)

SKU: 02_29_20140523_PH04_09 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
หลวงพระบาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
สมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา พร้อมพระนางคำผุย องค์อัครมเหสีคำผูยเสด็จไปร่วมส่งสะกานพระราชวงศ์ที่ป่าหญ้าทึบ

ในภาพทั้งสองพระองค์ประทับยืนอยู่หน้าเมรุ ที่ด้านข้างพระอัครมเหสีบนพระเมรุคือองค์มกุฏราชกุมารวงศ์สว่าง และที่หน้ารถทางด้านขวาของพระเมรุคือเจ้าฟ้าชายศรีสว่าง

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
23/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ปราสาทพิธีศพในรูปแบบของหลวงพระบางจะมีความแตกต่างจากปราสาทพิธีศพของทางล้านนา แต่มีสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกับในล้านนาคือการนำไปเผาศพที่ป่าช้าหรือที่ชาวลาวเรียกว่าป่าหญ้าทึบ
COVERAGE:
บ้านวัดธาตุน้อย (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มวัดธาตุน้อย
IMAGE CODE:
02_29_20140523_PH04_09
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2512-2515
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
จันดารา อำไพพอน
COVERAGE:
บ้านวัดธาตุน้อย (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 3”
DIGITAL SIZE:
4152 x 3283 Pixels