ภาพถ่ายชุดหลวงพระบาง (บ้านเชียงม่วน) – งานพระราชพิธีสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายมกุฎราชกุมารวงศ์สว่าง และเจ้าหญิงมณีไลย

SKU: 02_29_20140523_PH06_03 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
หลวงพระบาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

พระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างองค์มกุฏราชกุมารวงศ์สว่างกับเจ้าหญิงมณีไลยปัญญา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2505 ในภาพคู่บ่าวสาวองค์มกุฏราชกุมารวงศ์สว่าง และเจ้าหญิงมณีไลย กำลังถวายขันดอกไม้แก่เจ้านายผู้แทนพระเจ้าแผ่นดินกรุงกัมพูชา ในงานนี้มีเจ้านายไทยเข้าร่วมสองพระองค์คือ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในฐานะผู้แทน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
23/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การแต่งกายของหญิงในราชวงศ์ลาวจะมีความสวยงามและหรูหรามากๆ มีการใช้ผ้าไหมจากจีนและผ้ายกจากอินเดีย มาตัดเย็บในรูปแบบของตนเอง อีกทั้งยังมีการปักประดับตกแต่งเพิ่มเติมลงไปอย่างวิจิตร
COVERAGE:
บ้านเชียงม่วน (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
หลวงพระบาง
IMAGE CODE:
02_29_20140523_PH06_03
SUBJECT AGE:
4 สิงหาคม พ.ศ. 2505
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ คุณสิทธิพร พรหมมา และคุณแก้วมนตรี ดวงบุปผา
COVERAGE:
บ้านเชียงม่วน (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
View map
ORIGINAL SIZE:
3“ x 2”
DIGITAL SIZE:
4296*2695 Pixels