ภาพถ่ายชุดหลวงพระบาง (บ้านวัดธาตุน้อย)

SKU: 2_29_20140523_PH02 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
หลวงพระบาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
คุ้มวัดธาตุน้อยที่พบภาพถ่ายชุดนี้ ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองหลวงพระบาง อดีตเคยขายของอยู่หน้าบ้าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
23/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
บ้านนี้มีลักษณะแบบบ้านของสถาปัตยกรรมหลวงพระบางยุคก่อน จะสังเกตเห็นยุ้งข้าวอยู่ด้านซ้ายมือของภาพถ่าย
COVERAGE:
บ้านวัดธาตุน้อย (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มวัดธาตุน้อย
IMAGE CODE:
2_29_20140523_PH02
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2528-2535
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
จันดารา อำไพพอน
COVERAGE:
บ้านวัดธาตุน้อย (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
View map
ORIGINAL SIZE:
4″ x 6″
DIGITAL SIZE:
5050 x 3583 Pixels