ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (ร้านจางตระกูล)

SKU: 02_29_20140321_PH01_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ครอบครัวจางตระกูล เด็กที่ถูกอุ้มโดยหญิงที่นั่งคือ เจ้าของร้านจางตระกูลในปัจจุบัน การแต่งกายของชายใส่เสื้อนุ่งกางเกงแพรจีน การแต่งกายของหญิง หญิงคนที่ยืนใส่เสื้อปั้ด (เป็นเสื้อของหญิงชาวไทลื้อ) สวมซิ่นม่าน ซิ่นม่านเป็นซิ่นที่พบเฉพาะในเมืองน่านเท่านั้น ส่วนหญิงที่นั่งใส่เสื้อสีขาวและสวมซิ่นต๋า เสื้อและซิ่นสามารถพบการใช้งานได้ทั่วไปในล้านนา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
21/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ผ้าซิ่นม่าน เป็นซิ่นที่พบเฉพาะที่เมืองน่านเท่านั้น
COVERAGE:
ร้านจางตระกูล อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ร้านจางตระกูล
IMAGE CODE:
02_29_20140321_PH01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2547
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ร้านจางตระกูล
COVERAGE:
ร้านจางตระกูล อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
5” x 7”
DIGITAL SIZE:
12646*9239 Pixels