ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน))

SKU: 02_29_20130308_PH01_31 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ครอบครัวของเจ้าราชวงศ์ (สุทธิสาร ณ น่าน) จากซ้ายไปขวา แม่เจ้ายงคมโณรา ณ น่าน, เจ้าเมฆวดี ณ น่าน,แม่เจ้าบัวเขียว ณ น่าน, เจ้าบุญตุ้ม ณ น่านและเจ้าราชวงศ์ (สุทธิสาร ณ น่าน) การแต่งกายได้รับอิทธิพลจากกรุงเทพ คือเจ้าราชวงศ์ (สุทธิสาร ณ น่าน) ใส่เสื้อราชปะแตนและนุ่งโจงกระเบน ส่วนฝ่ายหญิงแต่งกายใส่เสื้อแบบฝรั่ง และนุ่งซิ่นตีนจกในรูปแบบที่มีลวดลายเฉพาะของเมืองน่าน  ถ่ายที่คุ้มเจ้าราชวงศ์ (สุทธิสาร ณ น่าน)
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ผ้าซิ่นตีนจกของเมืองน่าน ลักษณะโดยรวมจะมีโตรงสร้างที่คล้ายคลึงกับผ้าซิ่นตีนจกที่พบทั่วไปในล้านนา แต่จะแตกต่างที่ลวดลายที่มีรูปแบบเฉพาะของเมืองน่าน
COVERAGE:
คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) อ.เมืองน่าน จ.น่าน ภาคเหนือประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มเจ้าราชบุตร
IMAGE CODE:
02_29_20130308_PH01_31
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2450-2460
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
เจ้าสมปราถนา ณ น่าน
COVERAGE:
คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) อ.เมืองน่าน จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
8.5” x 11.5”
DIGITAL SIZE:
2191 * 1649 Pixels