ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (ร้านผ้าจันทร์สมการทอ) บ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

SKU: 02_29_20140405_PH01_02 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ครอบครัวของเจ้าของร้านจันทร์สมการทอ นายแพทย์เสริม ภิมาลย์ (ยืนกลางภาพ) ในเครื่องแบบการแต่งกายของนายแพทย์สมัยก่อน และคุณจันทร์สม พรหมปัญญา พร้อมมารดาคุณภิมาลย์ พรหมปัญญา (ยืนที่สามและสองจากซ้าย) การแต่งกายของทั้งสองคือใส่เสื้อผ้าฝ้าย สวมซิ่นม่าน ซึ่งเป็นผ้าซิ่นที่มีลักษณะพิเศษที่พบได้เฉพาะในเมืองน่านเท่านั้น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
5/4/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ซิ่นม่าน ซึ่งเป็นผ้าซิ่นที่มีลักษณะพิเศษที่พบได้เฉพาะในเมืองน่านเท่านั้น
COVERAGE:
จันทร์สมการทอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ร้านผ้าจันทร์สมการทอ
IMAGE CODE:
02_29_20140405_PH01_02
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2492-2493
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นางจันทร์สม พรหมปัญญา
COVERAGE:
ร้านจันทร์สมการทอ บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
4493*3498 Pixels