ภาพถ่ายชุดคณะสำรวจลำน้ำแม่ปิง ชุดที่ 1

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายบุคคล ลักษณะกำลังเเวะพักขณะเดินทาง ที่หาดทรายท้ายเเก่งหลวง อ.ลี้ จ.ลำพูน ในขณะที่ชาวบ้านกำลังหาปลาอยู่บริเวณนั้น เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2495 ในภาพมีการบันทึกข้อความไว้ด้านล่างของภาพว่า “หมู่ชาวบ้านมาตั้งที่พักเพื่อหาปลาที่หาดทรายท้ายแก่งหลวง และ อธช.กับคณะกำลังลงเรือเพื่อออกเดินทางต่อไป 9 ม.ค. 95”
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
11/5/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
ปี 2495
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
2.5” x 3.5”
DIGITAL SIZE:
7715×9812 Pixels

Loading