ภาพถ่ายชุดหลวงพระบาง (บ้านเชียงม่วน) – ขบวนแห่เจ้าสาว “เจ้าหญิงมณีไลย ปัญญา”

SKU: 02_29_20140523_PH06_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
หลวงพระบาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ขบวนแห่เจ้าสาว “เจ้าหญิงมณีไลย ปัญญา” พระธิดาของเสด็จเจ้าคำปาน ปัญญา เคลื่อนขบวนออกมาจากวังของสมเด็จพระราชมารดาคำฝั้น ผ่านถนนศรีสว่างวงศ์ กำลังจะเข้าพระราชวังหลวงพระบางเพื่อประกอบพิธีอภิเษกสมรสกับองค์มกุฏราชกุมารวงศ์สว่าง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
23/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเชียงม่วน (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
หลวงพระบาง
IMAGE CODE:
02_29_20140523_PH06_01
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ คุณสิทธิพร พรหมมา และคุณแก้วมนตรี ดวงบุปผา
COVERAGE:
บ้านเชียงม่วน (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
View map
ORIGINAL SIZE:
4“ x 3”
DIGITAL SIZE:
4474*2819 Pixels