ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (วัดกู่คำ)

SKU: 02_29_20130803_PH6_03 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ขบวนแห่ปราสาทพิธีศพไปยังสุสานผ่านหน้าวัดกู่คำ คาดว่าเป็นศพของ เจ้านายของเมืองน่าน ในภาพจะเห็นได้ว่ากำแพงเมืองน่านฝั่งทิศตะวันออกได้ถูกรื้อลงไปแล้ว ตั้งแต่สมัยเจ้ามหาพรหมสุรธาดา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
03/08/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ปราสาทพิธีศพรูปแบบเมืองน่าน,กำแพงเมืองน่านฝั่งทิศตะวันออกก่อนถูกรื้อลง
COVERAGE:
วัดกู่คำ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดกู่คำ
IMAGE CODE:
02_29_20130803_PH6_03
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2490-2495
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
พระครูปลัดเจ้าอาวาสวัดกู่คํา
COVERAGE:
วัดกู่คำ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
5” x 7”
DIGITAL SIZE:
2669*1781 Pixels