ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY

SKU: 02_27_20171026_PH03_30 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 90 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า”ชาวล้านนาใช้ตะกร้าหาปลาในหนองน้ำ”เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในล้านนาขณะใช้ ”แซะ” คือเครื่องมือจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับจับปลาและกุ้งใน หนองน้ำ หรือแหล่งน้ำทั่วๆไป
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
26/10/2560
RESOURCE TYPE:
Image
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายประกอบหนังสือ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
แซะเป็นเครื่องมือหาปลาชนิดหนึ่งที่ทำจากไม้ไผ่นำมาสานห่างๆกันให้เกิดรูขนาดเล็กเพื่อให้น้ำลอดออกไปไดสะดวก มีลักษณะเป็นปากกรอบสามเหลี่ยม กว้างเอียงหงายทแยงขึ้น ทำมุมประมาณ 45 องศา และ
สานเป็นถุงไปด้านหลังเพื่อเวลาช้อนหาสัตว์น้ำจะได้อยู่ที่ก้นถุง มีด้ามจับยาวประมาณ 30-60 เซนติเมตร ส่วนใหญ่ไว้ช้อนสัตว์น้ำตัวเล็กๆตามหนองน้ำ ในท้องนาหรือลำคูเหมือง ที่ไม่สามารถใช้เครื่องมือขนาดใหญ่จับสัตว์น้ำได้
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_27_20171026_PH03_30
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
1200 × 706
DIGITAL SIZE:
4711 × 2771