ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY

SKU: 02_27_20171026_PH03_65 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 166 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า “ขณะกำลังยกแหย่งหรือสัปคับช้างขึ้นบนหลังช้าง” การจะใช้ช้างสำหรับการเป็นพาหนะในการเดินทางหรือขนสัมภาระนั้นต้องมีการใสแหย่งหรือสัปคับช้างที่หลังช้างเสียก่อนจึงจะสามารถบรรทุกคนและสัมภาระได้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
26/10/2560
RESOURCE TYPE:
Image
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายประกอบหนังสือ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
แหย่งหรือสัปคับหมายถึงที่นั่งและบรรทุกสิ่งของบนหลังช้างทำจากใม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อนส่วนประกอบ มีดังนี้ 1.ขื่อบนและขื่อล่างเป็นวงรอบแคร่ไม้ไผ่บนหลังช้าง เป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีทางขึ้นลงด้านข้างหนึ่งด้านขื่อบนและขื่อล่างทำจากไม้มูกหรือไม้หว้า สำหรับเจ้าของช้างที่มีฐานะและบรรดาศักดิ์สูงส่งขื่อบนและขื่อล่างจะสลักลวดลายประดับมุกอย่างสวยงาม 2. ขามังเล็กขามังใหญ่ เป็นซี่กรงยืนระหว่างขาแหย่งกับแคร่ไม้ไผ่สำหรับนั่งโดย สารทำจากใม้หัวลิงหรือหัวกวักโดยสอดผ่านรูที่เจาะใว้ในขื่อล่างและขื่อบนเห็นเป็นลูก กรงไม้เล็กๆตอนหน้าสี่แถวตอนหลังข้างละห้าแถว 3.คั่นหรือไม้รัดอกสายประโคนทำจากไม้เนื้อแข็งข้างละสองชิ้นรวมเป็นสี่ชิ้น เป็นส่วนที่ ยึดแหย่งและช้างไว้ 4.ขาแหย่งเป็นส่วนที่ยึดแคร่ ใม้ไผ่ที่เหลาเป็นซี่มัดเป็นแผ่นตีตรึงกับกรอบขื่อล่างทั้งสี่ด้าน 5.แคร่เป็นที่นั่งบนหลังช้างทำจากไม้ไผ่ที่เหลาเป็นซี่มัดเป็นแผ่นตีตรึงกับกรอบขื่อล่างทั้งสี่ด้าน
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_27_20171026_PH03_65
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
1200 × 785
DIGITAL SIZE:
7708 × 5041