กู่วัดพระธาตุช้างค้ำ 1.7

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมภายในโขงพระเจ้า หรือบ้างเรียกว่า กู่พระเจ้า ที่อยู่บริเวณด้านหลังของหน้าจั่วของโขงพระเจ้า ภาพจิตรกรรมบริเวณนี้ลบเลือนไปเกือบหมด แต่ยังคงเหลือให้ศึกษาบ้างเล็กน้อย เป็นภาพของเทวดาในท่านั่งในท่าประนมกร ต่อหน้าพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในโขงพระเจ้า เป็นจิตรกรรมเก่าแก่ ที่น่าจะมีการสร้างพร้อมกันในคราวสร้างพระวิหาร ราวปีพุทธศตวรรษที่ 20-21 ที่คล้ายกับที่เจดีย์ร้างที่วัดแสนขาน ที่ตั้งอยู่บริเวณประตูช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ ที่ในยุคนั้นนิยมเขียนภาพจิตรกรรมรูปแบบต่างๆประดับไว้ภายใน อย่างเช่นภาพเทวดา หรือภาพลายดอกไม้ เป็นต้น

รูปแบบของจิตรกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ ที่เป็นภาพของเทวดาในท่านั่งในท่าประนมกร ต่อหน้าพระพุทธรูปนั้น น่าจะเป็นการได้รับอิทธิพลจากล้านนาและสุโขทัยมาเป็นต้นแบบ ที่นิยมเขียนภาพจิตรกรรมรูปแบบต่างๆประดับไว้ภายใน แต่ภาพจิตรกรรมนั้นลบเลือนไปมากจึงมิสามารถเห็นรายละเอียดได้

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_112
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
DIGITAL SIZE:
2500 x 1875  Pixels