ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (อำเภอนาหมื่น)

SKU: 02_29_20140320_PH06_03 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
การแห่นาคหรือที่เมืองน่านจะเรียกว่า”ลูกแก้ว”ไปทำพิธีบรรพชาที่วัดบ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน จะเห็นการแต่งกายให้ลูกแก้วอย่างสวยงามตามธรรมเนียมและรูปแบบของตนเอง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
20/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
หน้าที่อย่างหนึ่งของชายไทยที่นับถือพุทธศาสนาในช่วงหนึ่งของชีวิต คือต้องบรรพชาเป็นพระภิกษุ
COVERAGE:
บ้านบ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
อำเภอนาหมื่น
IMAGE CODE:
02_29_20140320_PH06_03
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2510-2512
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ชุลีพร สิริมาวรวุฒิ
COVERAGE:
บ้านบ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
3.5” x 5.5”
DIGITAL SIZE:
4260*2624 Pixels