ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (อำเภอนาหมื่น)

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
การฟ้อนในขบวนแห่ในงานบุญหรือที่ทางเหนือเรียกว่า “แห่ครัวทาน” ไปยังวัดวัดบ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
20/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ฟ้อนรำ,ผ้าซิ่น
COVERAGE:
บ้านนางสมพร เข็มทอง นาหมื่น อ.นาหมื่น จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
อำเภอนาหมื่น
IMAGE CODE:
02_29_20140320_PH04_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2510-2512
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นางสมพร เข็มทอง
COVERAGE:
บ้านนางสมพร เข็มทอง อ.นาหมื่น จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
4145*2554 Pixels