ภาพถ่ายชุด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
การทำหมอนของแม่แจ่ม หมอนของแม่แจ่มจะมีทั้งหมอนผา(หมอนสามเหลี่ยม) หมอนสี่และหมอนหก(หมอนทรงสี่เหลี่ยมที่มีลูกหมอนสี่หรือหกลูก)หรือหมอนป่อง ด้านหน้าหมอนจะมีการตกแต่งด้วยผ้าสีเรียบหรือผ้าที่มีลวดลายที่ทอด้วยกรรมวิธีการจก นับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวแม่แจ่ม การแต่งกายของหญิงในภาพสามารถรูปแบบการแต่งกายในรูปแบบนี้ได้ทั่วไปทั้งล้านนา จะสวมเสื้อแขนสั้นสีเข้มสวมซิ่นต๋า จะทำผมรวบมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลัง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
28/12/2561
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20180221_PH03_36
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2538
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
ฟิล์มสีสไลด์ขนาด 135 หรือ 35 มม.
DIGITAL SIZE:
1584×2310 pixels