ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านดอนมูล)

SKU: 02_29_20150918_PH06_10 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
การถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกหน้าปราสาทงานศพของ แม่อิ่นแก้ว คำยวง โดยหลานทั้งสองบวชหน้าไฟเพื่ออุทิศกุศลให้กับผู้วายชนม์ ในภาพถ่ายคือนายมิ่ง คำยวง(นั่งซ้าย)และ นายถนัด คำยวง(นั่งขวา)ส่วนด้านหลังคือ พ่อหลวง(ผู้ใหญ่บ้าน)ราช และ พ่ออุ้ยพรหม คำใส
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/09/2558
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
รูปแบบปราสาทพิธีศพของเมืองน่าน มีโครงสร้างของรูปแบบหลักเหมือนทั่วไปในล้านนา แต่ส่วนประดับตกแต่งจะมีรูปแบบเฉพาะตน อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่าน การบวชหน้าไฟเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาเป็นประเพณีนิยม โดยผู้บวชและญาติพี่น้องเชื่อว่าการบวชเณรหน้าไฟ จะทำให้ผู้วายชมน์ได้บุญมาก ดังนั้นเราจึงมักเห็นการบวชลักษณะนี้ได้ทั่วไปในงานพิธีศพ
COVERAGE:
บ้านดอนมูล อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านดอนมูล
IMAGE CODE:
02_29_20150918_PH06_10
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2512
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
คุณลําไย วงศ์ไทย
COVERAGE:
บ้านดอนมูล อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
4874*3420 Pixels