ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านพุ่มมาลา(คั๊วะ))

SKU: 02_29_20140504_PH01_02 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
การถ่ายภาพหมู่คณะสงฆ์ที่หน้าโบสถ์วัดพุ่มมาลาเดิมบริเวณริมแม่น้ำน่าน ก่อนที่จะย้ายองค์พระประธานมาที่วัดพุ่มมาลาที่บ้านคัวะในปัจจุบัน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
เดิมวัดพุ่มมาลาตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่าน แต่ตลิ่งถูกกัดเซาะเกรงจะเป็นอันตรายต่อองค์พระประธาน จึงได้ย้ายมาอยู่บริเวณบ้านคั้วะในปัจจุบัน
COVERAGE:
วัดพุ่มมาลา(คั๊วะ) อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดพุ่มมาลา
IMAGE CODE:
02_29_20140504_PH01_02
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2512-2513
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
เจ้าอาวาสวัดพุ่มมาลา(ปี พ.ศ.2557)
COVERAGE:
วัดพุ่มมาลา(คั๊วะ) อ. ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
3” x 5”
DIGITAL SIZE:
9575*6429 Pixels