ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดพระยืน – กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์

Description

Digital Data

TITLE:
ลำพูน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DESCRIPTION:

ภาพพระบฏชุดที่ แผ่นที่ อักษรล้านนาประกอบในภาพดังต่อไปนี้

อักษรด้านซ้าย ด้านหน้าช้าง หิมพาน

อักษรใต้ท้องช้าง พราม 4 ฅน ทวยขอม้า

อักษรด้านล่าง เหนือรูปละมั่งคำ รมํ(ละมั่ง)ฅำ 4 ตัว

อักษรด้านหลังละมั่งคำ ทานขัน

อักษรเหนือกลุ่มภาพราชรถ พระยาเวสสันตร นามมัทรี

ภาพกัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ ล่างสุดของภาพพระบฏเป็นภาพพระเวสสันดร พระนางมัทรี กัณหาและชาลี ขณะประทับรถม้าหลังจากที่ถูกขับไล่จากชาวเมืองและเสด็จออกจากเมืองสิพี ระหว่างทางมีพราหมณ์ทั้ง 4 มาขอม้าทรงจากพระเวสสันดร พระเวสสันดรได้ให้ม้าแก่พราหมณ์ทั้ง 4 กลางภาพจะเห็นว่าพราหมณ์ทั้ง 4 ได้ขี่ม้าจากไป  ด้านบนเป็นเหตุการณ์ที่พราหมณ์ทั้ง 8 ขี่ช้างปัจจัยนาเคนกลับเมืองกลิงคราช เครื่องทรงของพระเวสสันดร พระนางมัทรี กัณหาและชาลีเป็นเครื่องทรงกษัตริย์ของไทย แต่พระเวสสันดรน่าจะทรงสวมโสร่งลุนตยา-อชิค ที่เป็นโสร่งของพม่า เครื่องแต่งกายของพราหมณ์ทั้ง 8 เป็นการเขียนภาพที่น่าสนใจมากคือ เป็นการแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลจากการแต่งกายของชายในกรุงเทพคือ สวมเสื้อแขนยาวนุ่งโจงกระเบนไว้ผมสั้น บางคนสวมหมวกและไว้หนวดที่น่าจะเป็นอิทธิพลของชาติตะวันตกที่รับผ่านมาจากทางกรุงเทพอีกทอดหนึ่ง แต่การแต่งกายมีหลากหลายแบบทำให้ดูน่าสนุกสนาน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/04/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
พระบฏ คือ ผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้นและแขวนไว้เพื่อบูชา คำว่า บฏ มาจากคำในภาษาบาลีว่า ปฏ (อ่านว่า ปะ-ตะ) แปลว่า ผ้าทอ หรือ ผืนผ้า ส่วนมากเป็นผ้าแถบยาว มีวาดภาพพระพุทธเจ้า นิยมแขวนไว้ในสถานที่จัดพิธีกรรมในพุทธศาสนา ใช้แทนที่พระพุทธรูป เพื่อเป็นที่เคารพบูชา ในล้านนาเรียกกันว่า “ตุงค่าว” หรือ ตุงค่าวธรรม ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น เทศน์มหาชาติ เเละตั้งธรรมหลวง เป็นต้น
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำพูน
IMAGE CODE:
02_28_20190617_MR28-01_06
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์และ แปลภาษาล้านนา โดย ดร. อภิรดี เตชะศิริวรรณ
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
147 x 86 cm.
DIGITAL SIZE:
2525 x 4000 Pixels