ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดพระยืน – กัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์หิมพานต์

Description

Digital Data

TITLE:
ลำพูน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DESCRIPTION:

ภาพพระบฏชุดที่ แผ่นที่ อักษรล้านนาประกอบในภาพดังต่อไปนี้

อักษรด้านบนซ้าย ใต้ร่ม พระยาเวสสันดรทานช้างาเผิก แล นายเหย

อักษรด้านซ้าย เหนือกลุ่มคนพนมมือ พรามทัง 8 ก็มาขอช้างเผิก (แล) หิมพาน

อักษรด้านขวา ตรงหลังคาโรงช้าง หิมพาน โรงช้างเผิกแก้ว

ภาพกัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์หิมพานต์ เป็นเหตุการณ์ที่พระเวสสันดรหลั่งน้ำทักษิโณทก ยกช้างปัจจัยนาเคนให้แก่พราหมณ์ทั้ง 8 ที่มาจากเมืองกลิงคราฐ เป็นเหตุทำให้ชาวเมืองสิพีเกิดความโกรธแค้น จึงขับไล่พระเวสสันดรพร้อมพระนางมัทรีและชาลีพระโอรส กัณหาพระราชธิดาออกจากเมืองสิพี ในภาพด้านล่างซ้ายเป็นพราหมณ์ทั้ง 8 จากเมืองกลิงคราชขณะเข้าเฝ้าพระเวสสันดรหลั่งทักษิโณทกยกช้างปัจจัยนาเคนให้ พระเวสสันดรทรงเครื่องทรงแบบทางกษัตริย์ของไทย ส่วนพราหมณ์ทั้ง 8 เครื่องแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลจากการแต่งกายของชายไทยในกรุงเทพเช่นกันคือ สวมเสื้อแขนยาวนุ่งโจงกระเบนไว้ผมสั้น มุมขวาล่างเป็นภาพช้างปัจจัยนาเคนยืนโรง ลักษณะโรงช้างเป็นแบบสถาปัตยกรรมของทางล้านนา ด้านหน้ามีควาญช้างยืนอยู่ 2 คน การแต่งกายของควาญช้างเป็นแบบชายในล้านนาคือ ไม่สวมเสื้อใว้ผมสั้น นุ่งผ้ามีลวดลายหรือผ้าพื้นสีเรียบผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ”นุ่งผ้าต้อย”หรือ“เค็ดม่าม”โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมรหรือโจงกระเบน เผยให้เห็นลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่า ที่มีสวดลายสัตว์หิมพานต์ อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชายชาวไทยวนในแถบนี้ ด้านบนมีชายชาวเมืองสิพีนั่งร้องไห้อยู่ใต้ท้องช้างปัจจัยนาเคน ซึ่งมีการแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลจากการแต่งกายของชายไทยในกรุงเทพเช่นกันคือ สวมเสื้อแขนยาวนุ่งโจงกระเบนไว้ผมสั้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/04/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
พระบฏ คือ ผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้นและแขวนไว้เพื่อบูชา คำว่า บฏ มาจากคำในภาษาบาลีว่า ปฏ (อ่านว่า ปะ-ตะ) แปลว่า ผ้าทอ หรือ ผืนผ้า ส่วนมากเป็นผ้าแถบยาว มีวาดภาพพระพุทธเจ้า นิยมแขวนไว้ในสถานที่จัดพิธีกรรมในพุทธศาสนา ใช้แทนที่พระพุทธรูป เพื่อเป็นที่เคารพบูชา ในล้านนาเรียกกันว่า “ตุงค่าว” หรือ ตุงค่าวธรรม ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น เทศน์มหาชาติ เเละตั้งธรรมหลวง เป็นต้น
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำพูน
IMAGE CODE:
02_28_20190617_MR28-01_04
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์และ แปลภาษาล้านนา โดย ดร. อภิรดี เตชะศิริวรรณ
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
147 x 86 cm.
DIGITAL SIZE:
2525 x 4000 Pixels