นิทรรศการภาพถ่าย “ยากี” KAKIJI YAGI

นิทรรศการภาพถ่าย “ยากี” KAKIJI YAGI ภาพถ่ายประวัติศาสตร์เชียงใหม่ โดยช่างภาพชาวญี่ปุ่น
โดย หอภาพถ่ายล้านนา เเละทายาทยากี
นำเสนอภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ในอดีต โดยฝีมือช่างถ่ายภาพชาวญี่ปุ่น “Mr. Kakiji Yagi” อาทิเช่น ภาพถ่ายขบวนรับเสด็จรัชกาลที่ 7 เสด็จประพาสมณฑลพายัพ, ภาพถ่ายโบราณสถาน, สถาปัตยกรรมของเมืองเชียงใหม่ในอดีต, ภาพถ่ายบุคคล เเละภาพถ่ายสำคัญอื่นๆมากกว่า 200 ภาพ
📍จัดเเสดงระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน – 25 สิงหาคม 2566
📍เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – ศุกร์
📍ตั้งเเต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
📍(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์)
📍ณ อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
📍พิธีเปิด 9 มิถุนายน 2566
📍เวลา 18.00 น.
📍ณ อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สอบถามเพิ่มเติมโทร 052 – 000393

ขบวนเสด็จของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี เข้าสู่เมืองเชียงใหม่

พิธีทูลพระขวัญ และพระราชทานพระแสงราชศัสตรา ณ เชียงใหม่

เสด็จทอดพระเนตรช้างพลายสำคัญ

ชุดภาพถ่าย การแห่ครัวทานในการสมโภชพระพุทธสิงห์ ทีวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ห้องภาพครอบครัวยากี