(ภาษาไทย) ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดทุ่งคา – แผ่นที่ 3 ภาพกัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร 

Description

Sorry, this entry is only available in ภาษาไทย.

Loading