(ภาษาไทย) ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดทุ่งคา – แผ่นที่ 13 กัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์จุลพน

Description

Sorry, this entry is only available in Thai.