(ภาษาไทย) ภาพถ่ายชุดนายห้างป่าไม้ในลำปาง (Frank R Frere)

Description

Sorry, this entry is only available in ภาษาไทย.