(ภาษาไทย) จิตรกรรมฝาผนังมุขทิศตะวันออกฝั่งด้านเหนือ และฝาผนังด้านเหนือของมุขทิศตะวันออก 1.13

Category:

Description

Sorry, this entry is only available in ภาษาไทย.

Loading